תמיכה במשתמשים


תמיכה במשתמשים

רשימת לקוחות (חלקית)

אקולוגיה לקהילה מוגנת: (מפעל למחזור פסולת אלקטרונית) הקמה והטמעת פריוריטי מסחרית ובהמשך תמיכה שוטפת..