הטמעת תהליך ספציפי או מודול חדש


הטמעת תהליך ספציפי או מודול חדש

רשימת לקוחות (חלקית)

אלקטו-גליל: מ. פרויקט ליווי יישום והטמעת תהליכי שיפור מחסן רכיבים אלקטרוניים ואיכות.

מנהל פרויקט הטמעת מודול אבטחת איכות במפעל אלקטרוניקה שעובד כבר שנים עם המערכת. הפרויקט כולל אפיון צרכים, כתיבת מסמך אפיון ויישום שכולל שינוי דפוסי עבודה והרגלים ישנים.